בת כהן כי תהיה לאיש זר- פרשת קדשים.

לימודי חודש שישי, שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות. גם ממצווה זאת לבת הכהן ניתן ללמוד שהמשך הוא על פי האב ולא … המשך לקרוא בת כהן כי תהיה לאיש זר- פרשת קדשים.