ותידד שנתי מעיני- פרשת ויצא יעקב.

פרשת ויצא יעקב- לימודי תורה- תוכנית לימוד- שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות.

הָיִ֧יתִי בַיּ֛וֹם אֲכָלַ֥נִי חֹ֖רֶב וְקֶ֣רַח בַּלָּ֑יְלָה וַתִּדַּ֥ד שְׁנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי׃ פרשת וַיֵּצֵ֥א יַֽעֲקֹ֖ב.

וַתִּדַּ֥ד שְׁנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי׃

לא נדדה שינה מעיני אלא:

וַתִּדַּ֥ד שְׁנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי: