תרביות ריקמה- המשך- כיוון חשיבה חמישי- ריבוי עם לא מותרים  מקרב ישראל עם ישראל, לוי וכהן.

תרביות ריקמה- המשך– כיוון חשיבה חמישי- ריבוי עם לא מותרים  מקרב ישראל עם ישראל, לוי וכהן. תרביות ריקמה- באמצעות עלי העץ או … המשך לקרוא תרביות ריקמה- המשך- כיוון חשיבה חמישי- ריבוי עם לא מותרים  מקרב ישראל עם ישראל, לוי וכהן.