תרביות ריקמה- המשך.- כיוון חשיבה שישי נפש הילוד, או ילוד שמשול לכנען כריק ופוחז- שטוני נפש.

תרביות ריקמה- המשך.– כיוון חשיבה שישי נפש הילוד, או ילוד שמשול לכנען כריק ופוחז- שטוני נפש. תרביות ריקמה- באמצעות עלי העץ או … המשך לקרוא תרביות ריקמה- המשך.- כיוון חשיבה שישי נפש הילוד, או ילוד שמשול לכנען כריק ופוחז- שטוני נפש.