פרשת יַעֲקֹ֔ב וְעֵשָׂ֖ו- לימודי שנת שבעים ושתים.

.