לימודי תורה לפי ספרים נביאים וכתובים משמואל והלאה מחולק לפרשות ונלמד לפי פרשות:

.

.

..

.

.