בישראל נהוג לקרוא קריאה סדורה של חמשת ספרי משה, חמישה חומשי תורה. ספרים אלה הם ספרי משה שלא עבר בארץ, משה לא עלה לארץ. משה סמך את ידיו של יהושע.

עם ישראל בהנהגת יהושע כבש את הארץ למען לעשות כדבר בורא עולם שהוריש לישראל את הארץ.

בהמשך בסוף עת שפוט השופטים, כבספר שופטים עם ישראל היה בגלות בארצו בעת ההיא לא היה מלך בארץ ואיש הישר בעיניו עשה.

אני טוענת שזאת העת של ישראל בעת הזאת. לכן קבעתי לעצמי תוכנית לימוד סדורה של שבעת ספרים אלה. ספר יהושע וספר שופטים יכולים ללמד את ישראל איך לעשות נכון בעת הזאת, בארץ הזאת.

שבעת ספרי תורה לתוכנית לימוד:

עוד ספרים בעריכה לפרשות:

ספרים קצרים יועלו במלואם באם לא מצאתי לנכון לחלק לפרשות.

תהלים: