4.7- בְּמִדְבַּ֥ר- פרשת- אַֽחֲרֵ֣י הַמַּגֵּפָ֑ה.

. בְּמִדְבַּ֥ר– כל הספר. חלוקה לפרשות: פרשת הַפְּקֻדִ֡ים. פרשת הַמִּנְחָה֙-בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙ . פרשת מִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה- שְׁלַח-לְךָ֣. פרשת קֹ֔רַח- חֻקַּ֣ת. פרשת מֵ֣י מְרִיבָ֔ה. פרשת בלק ופִּֽינְחָ֨ס.

4.3- בְּמִדְבַּ֥ר פרשת מִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה- שְׁלַח-לְךָ֣.

בְּמִדְבַּ֥ר– כל הספר. חלוקה לפרשות: פרשת הַפְּקֻדִ֡ים. פרשת הַמִּנְחָה֙-בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙ . פרשת מִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה- שְׁלַח-לְךָ֣. פרשת קֹ֔רַח- חֻקַּ֣ת. פרשת מֵ֣י מְרִיבָ֔ה. פרשת בלק ופִּֽינְחָ֨ס. פרשת-

4.2- בְּמִדְבַּ֥ר- פרשת הַמִּנְחָה֙-בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙.

. בְּמִדְבַּ֥ר– כל הספר. חלוקה לפרשות: פרשת הַפְּקֻדִ֡ים. פרשת הַמִּנְחָה֙-בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙ . פרשת מִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה- שְׁלַח-לְךָ֣. פרשת קֹ֔רַח- חֻקַּ֣ת. פרשת מֵ֣י מְרִיבָ֔ה. פרשת בלק ופִּֽינְחָ֨ס.

4- בְּמִדְבַּ֥ר- כל הפרשות.

בְּמִדְבַּ֥ר– כל הספר. חלוקה לפרשות: פרשת הַפְּקֻדִ֡ים. פרשת הַמִּנְחָה֙-בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙ . פרשת מִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה- שְׁלַח-לְךָ֣. פרשת קֹ֔רַח- חֻקַּ֣ת. פרשת מֵ֣י מְרִיבָ֔ה. פרשת בלק ופִּֽינְחָ֨ס. פרשת-